Home.
Eloquent.
Werkwijze.
Tarieven.
Trainingen.
Klanten.
Contact.
informatie 
aanvragen
Trainingen
 Managers & specialisten

 Medewerkers op de   
 werkvloer
Klantmodules op maat
Specialismen worden steeds belangrijker, ook in laaggeschoolde arbeid. Productiemedewerkers moeten steeds complexere machines bedienen met ingewikkelde instructies op telkens veranderende beeldschermen. Ook neemt de interne communicatie per telefoon en e-mail enorm toe. Het is niet zo vreemd dat buitenlandse medewerkers met relatief weinig vooropleiding bij deze ontwikkelingen het eerst achterop raken.
Eloquent stelt in overleg vast welke talige ondersteuning nodig is om de knelpunten op te lossen, en levert een trainer met gevoel voor uw werknemers, waardoor ze  hun werk binnen korte tijd beter en met meer plezier gaan doen.

Voor een gemeente kan een klantmodule op maat onder meer een inburgeringscursus voor speciale doelgroepen zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om verslaafden die speciale begeleiding nodig hebben om van hun inburgering een succes te kunnen maken, maar het kan ook een cursus zijn voor laagopgeleide huisvrouwen met een aangepast programma op een laagdrempelige locatie.