Home.
Eloquent.
Werkwijze.
Tarieven.
Trainingen.
Klanten.
Contact.
informatie 
aanvragen
Trainingen
 Managers & specialisten

 Medewerkers op de   
 werkvloer
Klantmodules op maat
Regelmatig benadert een opdrachtgever Eloquent voor een klantmodule op maat omdat er sprake is van bijzondere omstandigheden.
Ook dan stelt Eloquent in overleg met de opdrachtgever heldere doelen en levert een trainer met verstand van het betreffende vakgebied, maar ook met  'fingerspitzengefühl' om binnen de afwijkende randvoorwaarden de medewerker(s) van de juiste bagage te kunnen voorzien.
Hieronder enkele sprekende voorbeelden:
Managers & Specialisten met een bijzondere opdracht of missie
Managers en specialisten kunnen taken toebedeeld krijgen die zeer hoge eisen stellen aan de kennis van een taal. Het gaat dan bijvoorbeeld om een buitenlandse manager die het Nederlands op specifieke bedrijfsprocessen beter moeten leren beheersen of om een Nederlandse specialist met een belangrijke missie in het buitenland en daarvoor de specifieke taalkennis onvoldoende beheerst.
Inburgering en afwijkende doelgroepen
Voor afwijkende doelgroepen binnen de inburgering kan een gemeente een klantmodule op maat nodig hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval bij hoogopgeleide inburgeraars met een drukke agenda die met een zeer beperkt aantal uren individuele begeleiding het Staatsexamen NT2 programma  II(*) moeten halen.

(*Een door het Ministerie van Onderwijs erkend diploma dat toegang geeft tot HBO en universiteit.)