7. Evaluatie & advies  
De trainer schrijft aan het eind van de training een helder eindverslag met daarin de bevindingen, de behaalde toetsresultaten en voor iedere cursist een afzonderlijk advies. Deze worden in een persoonlijk evaluatiegesprek toegelicht.