6. Eindtoets
Aan het eind van de training wordt de voortgang van de cursist(en) gemeten aan de hand van een onafhankelijke taaltoets.