Home.
Eloquent.
Werkwijze.
Tarieven.
Trainingen.
Klanten.
Contact.
informatie 
aanvragen
Trainingen
 Managers & specialisten

 Medewerkers op de   
 werkvloer
Klanten
Gemeente Alkmaar  Inburgering voor verslaafden
Training:
Inburgering speciale doelgroepen
Opdrachtgever:
Gemeente Alkmaar
Doelen:
Een groep verslaafde buitenlanders binnen een half jaar laten slagen voor het Inburgeringsexamen met niet meer dan 3 uur begeleiding per week
Resultaat:
Door de inzet van een deskundige docent die de juiste klik had met de verslaafde inburgeraars  en daardoor een positieve werksfeer wist te creëren, zijn alle cursisten in één keer geslaagd.